Besøg på Zleep Hotel
(kontakt Henrik 26217110, hvis du ikke lige kan finde stedet)

Sidste frist for tilmelding tirsdag d. 26. september 2018.

 

Tidsplan:

kl. 17.30 Velkomst

Kl. 17.45: Jytte fortæller om Zleep Viby og det nye Zleep i Skejby, bygge og opstarts processer

Kl. 18.30 Møde og Nyt eller input fra medlemmerne til netværket eller om Viby

Kl. 19.00: 3 minutter ( et emne et medlem helt frit selv vælger )

Kl. 19.05 Spisning

På bestyrelsens vegne – Vel mødt

 

For at du kan se møde data, skal du logge ind